Cyn ysgol

Gallwch hefyd ddefnyddio ein rhaglen “ABC – stori ar gân” ar gyfer plant iau, sy’n cynnwys rhigymau, caneuon, storïau a gemau. Mae’r profiad rhyngweithiol yn ddwy awr o hwyl a cherddoriaeth, wedi’i gyflwyno gan ddau gerddor profiadol iawn ac ysbrydoledig o dîm ABC.

Beth i’w Ddisgwyl


  • Profiad cwbl ryngweithiol.
  • Ystafell ddosbarth greadigol.
  • Ymarferion cynhesu lleisiol a chorfforol.
  • Storïau, caneuon a gemau.
  • Cael perfformio yng nghwmni unawdwyr o gwmnïau operâu cenedlaethol.
  • Gwisgoedd a phrops.
  • Ei gyflwyno’n Gymraeg neu’n Saesneg.
  • Gweithdy sy’n gynhwysol.

Felly rhowch dro i’r glob, trefnwch weithdy ac ewch