Academy of Barmy Composers

Welcome to The Academy of Barmy Composers, where we believe in delivering invaluable life lessons to children and young people through the vibrant exploration of the lives and music of the great composers. We strive to build character, celebrate difference, and encourage creativity through the joyful exploration of this powerful music and its creators.

ABC Academy of Barmy Composers Chevalier Francesca

CER

Any Body Can

DWYIEITHOG

EnglishCymraeg

Gweithdai, adnoddau dysgu, llyfrau, sioeau, hyfforddiant a mwy..... ar gyfer CA1 a CA2

Tchaikovsky Beethoven Handel

Ysgol Gynradd Williamstown, Rhondda

"Hudolus, bron yn wyrthiol yn y ffordd ymatebodd y plant i ABC."

Croeso i ABC, Academi Benwan y Cyfansoddwyr, lle credwn mewn cyflwyno sgiliau bywyd amhrisiadwy i blant a phobl ifanc trwy archwilio mewn i fywydau a cherddoriaeth fywiog y cyfansoddwyr. Rydym yn ymdrechu i adeiladu cymeriad, dathlu gwahaniaeth, ac annog creadigrwydd trwy archwiliad llawen mewn i’r gerddoriaeth bwerus hon. 

Gyda’n gweithdai cyfeillgar a chynhwysol, rydym eisoes wedi cyrraedd 197 o ysgolion ledled y DU, gan effeithio ar fywydau 9,800 o blant. Mae cyfranogiad disgyblion wrth galon ein prosiect wrth i ni ymchwilio’n i straeon a cherddoriaeth cyfansoddwyr gorau’r byd, gan danio dychymyg dysgwyr ifanc. 

Felly, ymunwch â ni ar daith fyd-eang gyda’r Academi benwan y Cyfansoddwyr a gadewch i hud opera ysbrydoli a bywhau'r genhedlaeth nesaf.

ENILLYDD Y NIXUS 2023 Gwobr am Brosiect Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

  • graffeg
  • Brigend Music Service
  • University of Wales Trinity St. David
  • Ceredigion County Council
  • Carmarthenshire Music Service
  • National Children's Orchestras of Great Britain
  • Swansea Music